Các cách tính lương cho người lao động

Cùng tìm hiểu các cách tính lương cho người lao động trong từng trường hợp cụ thể.

Tính lương cho người lao động

Cách tính lương cho người lao động

Công thức tính lương cho người lao động

1. Đối với hình thức trả lương theo thời gian

Trả lương theo thời gian: tính trả lương cho nhân viên theo thời gian làm việc, có thể là theo tháng, theo ngày, theo giờ.
Có 2 cách tính:
Cách 1:
Lương tháng = Lương + Phụ cấp (nếu có) / ngày công chuẩn của tháng X số ngày làm việc thực tế
Theo cách tính này, lương tháng của người lao động là con số cố định và chỉ giảm xuống khi người lao động nghỉ không hưởng lương. Ngày công chuẩn của tháng trong trường hợp này là tổng số ngày phải làm việc trong tháng, không bao gồm ngày nghỉ. Với hình thức này, số tiền trừ cho mỗi ngày công không lương là cố định.

Cách 2:
Lương tháng = Lương + Phụ cấp (nếu có) / 26 X ngày công thực tế làm việc
(Doanh nghiệp tự quy định 26 hoặc 24 ngày)
Theo cách này lương tháng không là con số cố định do ngày công chuẩn hàng tháng khác nhau do có tháng công chuẩn là 24, có tháng là 26, 27,… Với hình thức trả lương này khi nghỉ không hưởng lương, NLĐ nên cân nhắc nên nghỉ tháng nào để thu nhập của họ ít ảnh hưởng nhất.
Ví dụ: Tháng 10/2015 có 31 ngày: nhân viên phải đi làm 27 ngày công ty trả lương cho Nhân viên A 4 triệu/tháng, A đi làm đầy đủ (tức là 27 ngày)
– Nếu tính lương theo cách1:
Lương tháng = 4.000.000/27 X 27 = 4.000.000
– Nếu tính lương theo cách 2: Doanh nghiệp quy định ngày công chuẩn là 26 ngày:
Lương của A: 4.000.000/26 X 27 = 4.153.846
Ví dụ 2: Tháng 2/2015, có 28 ngày, 4 ngày chủ nhật, 24 ngày đi làm, công ty trả cho nhân viên A 4 triệu/tháng, nhân viên A đi làm đầy đủ
Lương của A = 4.000.000/26 x 24 = 3.692.307
Vậy là trong tháng 2, A đi làm đâỳ đủ nhưng lương mức nhận được lại không đầy đủ.

Mỗi cách tính sẽ cho ra 1 kết quả khác nhau. Việc tính lương theo cách nào DN sẽ thể hiện trong quy chế lương thưởng và hợp đồng.

2. Hình thức trả lương theo sản phẩm

Hình thức trả lương theo sản phẩm: tính trả lương cho NLĐ theo số lượng và chất lượng sản phẩm hoặc công việc đă hoàn thành. Hình thức này là hình thức trả lương tính theo năng suất lao động nhằm khuyến khích NLĐ nâng cao NSLĐ.

Lương sản phẩm = Sản lượng sản phẩm X Đơn giá sản phẩm

3. Hình thức trả lương LƯƠNG KHOÁN

Trả lương khi NLĐ hoàn thành một khối lượng công việc theo đúng chất lượng được giao.
Lương = Mức lương khoán X Tỷ lệ % hoàn thành công việc

4. Lương/thưởng theo doanh thu

Ttrả lương/thưởng NLĐ phụ thuộc vào doanh số đạt được theo mục tiêu doanh số và chính sách lương/thưởng doanh số của công ty. Hình thức này thường được áp dụng cho nhân viên kinh doanh, bán hàng.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s