Quy định về mức đóng BHXH, BHYT, BHTN 2017

Thông tin và quy định về mức đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và Kinh phí công đoàn (KPCĐ) mới nhất 2017.

Quy định về mức đóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ

Mức đóng các khoản bảo hiểm cần được thực hiện theo Quyết định 959/QĐ-BHXH.

– Mức đóng BHXH: 26%, trong đó người lao động đóng 8%; doanh nghiệp đóng 18%.
– Mức đóng BHYT: 4,5%, người lao động đóng 1,5%; doanh nghiệp đóng 3%
– Mức đóng BHTN: 2%, người lao động đóng 1%; doanh nghiệp đóng 1%
– Kinh phí công đoàn: 2%, doanh nghiệp đóng tất.
Vậy Tổng phải nộp (bao gồm kinh phí công đoàn) là 34,5%
Do hiện nay vẫn chưa có quy định thay đổi mức đóng, tỉ lệ trích đóng bảo hiểm cho năm 2017 nên khi tham gia bảo hiểm doanh nghiệp vẫn thực hiện theo Quyết định 959/QĐ-BHXH về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế với nhiều quy định về mức đóng, hồ sơ, thời hạn giải quyết; chu trình thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHXH ban hành ngày 09/09/2015 và áp dụng từ ngày 01/01/2016)

Quy định về mức đóng BHXH, BHYT, BHTN 2017

Quy định về mức tiền lương tham gia bảo hiểm năm 2017

Mức lương tham gia bảo hiểm được thực hiện theo quy định của Luật BHXH số 58/2014/QH13:

Từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2017, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy định tại Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 4 của Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH.

Các khoản phụ cấp lương phải đóng bảo hiểm bắt buộc như phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

Các khoản phụ cấp, trợ cấp không phải cộng vào để tham gia BHXH bắt buộc  gồm tiền ăn giữa ca, nhà ở, đi lại, nuôi con nhỏ, thưởng, hỗ trợ khi NLĐ có thân nhân bị chết, kết hôn, sinh nhật, trợ cấp khi NLĐ bị tai nạn lao động,… và các khoản trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo Khoản 11 Điều 4 của Nghị định 05/2015/NĐ-CP.

Từ ngày 1/1/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương theo quy định và các khoản bổ sung khác theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 của Thông tư 47.

Mức lương thấp nhất để đóng các khoản BHXH, BHYT, BHTN năm 2017

Đối với DN thuộc vùng 1:

Đối với lao động chưa qua học nghề (làm công việc giản đơn nhất): 3.750.000

Đối với lao động đã qua học nghề (Phải cộng thêm 7%): 4.012.500
Vùng 2: 3.320.000 / 3.552.400
Vùng 3: 2.900.000 / 3.103.000
Vùng 4: 2.580.000 / 2.760.600

Mức lương tối thiểu vùng năm 2017 tăng lên dẫn đến việc tăng mức thấp nhất khi tham gia BHXH. Chính vì vậy, các đơn vị cần rà soát và điều chỉnh lại mức đóng BH bắt buộc của NLĐ đang tham gia BH.  phải rà soát lại toàn bộ mức đóng bảo hiểm bắt buộc của những người lao động đang tham gia bảo hiểm tại đơn vị.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s