KPI là gì? Làm thế nào để xây dựng KPI?

Chia sẻ thông tin về định nghĩa, khái niệm của KPI, bí quyết xây dựng KPI cho nhân viên

kpi là gì và cách xây dựng kpi

KPI là gì? Khái niệm KPI

KPI hay Key Performance Indicator là chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả thành công của một công việc, dự án, hoặc hiệu quả hoạt động của tổ chức, cá nhân hay bộ phận chức năng. Sử dụng KPI giúp nhà quản lý đánh giá được một cách chính xác hiệu quả công việc nhân viên cũng như đảm bảo nhân viên sẽ thực hiện trách nhiệm hiệu quả.
Hệ thống KPI cần đảm bảo được các tiêu chí SMART:
S – Specific: Cụ thể
M – Measurable: Đo lường được
A – Achiveable: Có thể đạt được
R – Realistic:Thực tế
T – Timbound: Có hạn định cụ thể
Các bước xây dựng KPI cho nhân viên

Bước 1: Lựa chọn người xây dựng KPI
Thường thì người xây dựng KPI sẽ là Trưởng bộ phận/phòng/ban. Họ là những người am hiểu rõ cũng như tổng quan nhất về nhiệm vụ cũng như yêu cầu của từng vị trí trong bộ phận. Tuy nhiên, trong trường hợp phòng ban hay bộ phận đó quá lớn, việc xây dựng KPI cho nhân viên sẽ do các quản lý cấp thấp hơn đảm nhận.
Các chỉ số KPI mà các bộ phận tự xây dựng thường có tính khả thi cao và liệt kê rõ được chức năng, nhiệm vụ. Tuy nhiên, có thể dẫn đến trường hợp thiếu khách quan khi đặt mục tiêu quá thấp. Do đó, hệ thống và các chỉ tiêu KPI sau khi được xây dựng cần có sự đánh giá, kiểm định và góp ý của những người có chuyên môn.
Bước 2: Xây dựng các câu hỏi hiệu suất (KPQ) trọng điểm cho từng mục tiêu chiến lược
Xây dựng Key Performance Question sẽ goi[s bạn thu hẹp danh sách các chỉ số đo lường một cách súc tích nhất và hiểu rõ bạn cần gì từ đó xây dựng KPI đúng để trả lời những KPQ đó.
KPQ cần: chính xác, liên quan tới DN.

Bước3: Xác định các phạm vi kết quả chính (Key Result Area) của các bộ phận
Mội phòng ban, bộ phận trong doanh nghiệp lại có một chức năng và nhiệm vụ đặc trưng của mình.

Do đó, khi xây dựng KPI, cần đảm bảo kết quả đạt được gắn liền với chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận.
Bước 4: Xác định trách nhiệm, nhiệm vụ chính của từng vị trí chức danh
Chỉ ra các trách nhiệm, nhiệm vụ, công việc chính mà từng vị trí chức danh phải thực hiện. Bản mô tả này là cơ sở để thiết lập hệ thống chỉ số KPI. do đó, cần đảm bảo liệt kê ra một cách rõ ràng, cụ thể các nhiệm vụ.
Bước5: Xác định các chỉ số đánh giá và đo lường hiệu suất

  • Đối với chỉ số KPIs của bộ phận: xây dựng các chỉ số chung, đặc trưng cho cả bộ phận.
  • Đối với hệ thống chỉ số đánh giá, đo lường hiệu suất của từng vị trí chức danh: Cần xây dựng dựa trên trách nhiệm chính của từng vị trí và các chỉ số của bộ phận.

Bước 6: Chấm điểm cho từng mức độ hoàn thành công việc  
Thường thì điểm số sẽ được chia thành 2 – 5 mức độ tương ứng với mức độ hoàn thành công việc theo kết quả.

Mục tiêu tốt là mục tiêu được xây dựng một cách cụ thể, chỉ rõ thời gian hạn định và thiết lập dựa trên các thông tin chất lượng đồng thời đảm bảo tham vọng như không quá tầm với.
Bước 7: Xác định liên hệ giữa kết quả đánh giá KPIs và lương, thưởng
Mỗi mức độ hoàn thành sẽ có một mức đãi ngộ cụ thể.
Phần mềm quản lý nhân sự online iBom.HR cung cấp công cụ giúp DN xử lý tất cả các khó khăn trong công tác quản lý nhân sự, từ xây dựng KPI, giao việc, đánh giá nhân viên, chấm công tính lương và đào tạo tuyển dụng.

Tìm hiểu thêm tại: phần mềm quản trị doanh nghiệp tổng thể iBom

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s